Tradicija obavezuje SAM HOLDING a.s.

TE-4543P/I - Upusni ventilMogućnosti: PDF, Štampaj.

TE-4543P/I

Tip broj Proizvodni broj Ean kod kom / pakovanje kom / paleta
TE-4543P/I 621164 8584049020530 10 360

TE-4543P/I

Detalj proizvoda

STOP štedi ispiranje sistema. Mogućnost zaustavljanje vode tokom ispiranje, pritisnite ponovo.STOP štedi ispiranje sistema. Mogućnost zaustavljanje vode tokom ispiranje, pritisnite ponovo.